PRZYSTAŃ – Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi

Jest miejscem zrzeszającym wokół siebie prawdziwych pasjonatów i profesjonalistów
z obszaru pracy z dzieckiem i rodziną. Zapewniamy optymalne warunki wsparcia, sprzyjające budowaniu poczucia bezpieczeństwa i zaufania.

© Copyright 2017 Moc Wsparcia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie witryny: www.vertigo.digital

© Copyright 2017 Moc Wsparcia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie witryny: www.vertigo.digital