Diagnoza, pomoc, psychoterapia

Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi jest specjalistycznym ośrodkiem świadczącym usługi z zakresu wsparcia psychologicznego i psychoterapii, jak również diagnozy psychologicznej. Wchodzi w skład struktur Stowarzyszenia Moc Wsparcia. W ramach działalności Centrum rodziny mogą skorzystać z następujących form wsparcia: interwencja kryzysowa, konsultacje indywidualne/rodzinne, wsparcie psychologiczne, psychoterapia indywidualną/rodzinną, diagnoza psychologiczną (głównie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka) oraz w szczególnych przypadkach diagnozę neuropsychologiczną i opiniowanie psychologiczne.

© Copyright 2017 Moc Wsparcia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie witryny: www.vertigo.digital

© Copyright 2017 Moc Wsparcia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie witryny: www.vertigo.digital