Stowarzyszenie Moc Wsparcia wraz z Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i Partnerem Miastem Sosnowiec startują z regionalną kampanią „Bezpieczna Więź to Wielka Moc” i promują  bezpieczne metody wychowawcze.

Głównym celem kampanii społecznej „Bezpieczna Więź to Wielka Moc” jest przeciwdziałanie przemocy psychicznej wobec dzieci poprzez edukację z zakresu roli bezpiecznego przywiązania i możliwości wpierania rozwoju psychicznego i emocjonalnego dzieci. Głównymi adresatami kampanii są rodzice i opiekunowie, w szczególności małych dzieci w wieku 0-6 lat, zamieszkujący województwo śląskie.

Komunikacja kampanii  obejmuje 3-minutową animację oraz materiały graficzne, które wykorzystywane będą w social mediach i działaniach PR. Kampania realizowana będzie od 18 listopada do 31 grudnia 2021 roku.

Przekazy pierwszej odsłony kampanii realizowanej pod hasłem „Wielka Moc” przygotował grafik Marcin Nowrotek (www.vertigo.digital). 

W ramach drugiej odsłony kampanii realizowanej pod nazwą „Bezpieczna Więź to Wielka Moc” grafiki promocyjno-edukacyjne opracowała i zrealizowała Pracownia Kameralna – Katarzyna Wiśniewska https://www.linkedin.com/in/k-wisniewska/

FILM I NAGRANIA

ZAŁOŻENIA KAMPANII

Bycie rodzicem, to trudny proces, jest wiele dróg, jakimi możemy wesprzeć jakość relacji rodzic-dziecko i sprawić, by pojawiające się w tej relacji potknięcia były przeżyte jak najbardziej świadomie, co pozwoli na zmianę niekonstruktywnych zachowań. Podczas kampanii będziemy pokazywać sposoby wzmacniania bezpiecznej więzi z dzieckiem, pokażemy podstawowe zasady komunikacji w rodzinie, edukacji emocjonalnej, co będzie sprzyjać rozwojowi najmłodszych mieszkańców województwa.

Doświadczenia Stowarzyszenia z okresu ostatnich dwóch lat wskazują, że obecna sytuacja pandemiczna zdynamizowała zjawisko doświadczania przez dzieci przemocy psychicznej – szczególnie tych w okresie wczesnoszkolnym. Sytuacja ta dotyczy rodziców, którzy w kontekście doświadczanych stresorów sytuacyjnych jako formę wywierania wpływu wybierają zachowania przemocowe. W aspekcie profilaktycznym istotne jest zwiększanie wiedzy o formach i skutkach stosowania przemocy psychicznej wobec dzieci, a także sposobach reagowania, osłabianiu funkcjonujących stereotypów oraz upowszechnianie pozytywnych wzorców rodzicielskich.

KONTAKT

Stowarzyszenie Moc Wsparcia

kontakt@moc-wsparcia.pl

Adrian Drdzeń 

+48 794 130 272

© Copyright 2017 Moc Wsparcia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie witryny: www.vertigo.digital

© Copyright 2017 Moc Wsparcia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie witryny: www.vertigo.digital