Stowarzyszenie Moc Wsparcia wraz z Województwem Śląskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i Partnerem Miastem Sosnowiec startują z regionalną kampanią „Wielka Moc Rezyliencji” i promują  bezpieczne metody wychowawcze. To już trzecia odsłona kampanii.

Tym razem głównym celem kampanii społecznej „Wielka Moc Rezyliencji” jest przeciwdziałanie przemocy psychicznej wobec dzieci poprzez edukację z zakresu roli wspierania czynników ochronnych i możliwości wpierania rozwoju psychicznego i emocjonalnego dzieci. Głównymi adresatami kampanii są rodzice i opiekunowie, w szczególności małych dzieci w wieku 0-6 lat, zamieszkujący województwo śląskie.

Komunikacja kampanii obejmuje materiały graficzne pokazujące tajemniczych małych bohaterów z symbolem R na piersi. Z każdą kolejną odsłoną dowiadujemy się więcej o bohaterach i ich magicznych mocach oraz tym jak wzmacniać je u naszych dzieci. Grafiki wykorzystywane będą w social mediach i działaniach PR. Kampania realizowana będzie od 07 września do 30 października 2022 roku.

Przekazy pierwszej odsłony kampanii realizowanej pod hasłem „Wielka Moc” przygotował grafik Marcin Nowrotek (www.vertigo.digital). 

W ramach drugiej i trzeciej odsłony kampanii  grafiki promocyjno-edukacyjne opracowała i zrealizowała Pracownia Kameralna – Katarzyna Wiśniewska https://www.linkedin.com/in/k-wisniewska/

ZAŁOŻENIA KAMPANII

Bycie rodzicem, to trudny proces, jest wiele dróg, jakimi możemy wesprzeć jakość relacji rodzic-dziecko i sprawić, by pojawiające się w tej relacji potknięcia były przeżyte jak najbardziej świadomie, co pozwoli na zmianę niekonstruktywnych zachowań. Podczas kampanii będziemy pokazywać sposoby wzmacniania odporności psychicznej u dzieci, pokażemy podstawowe zasady komunikacji w rodzinie, edukacji emocjonalnej, co będzie sprzyjać rozwojowi najmłodszych mieszkańców województwa.

Doświadczenia Stowarzyszenia z okresu ostatnich dwóch lat wskazują, że sytuacja pandemiczna zdynamizowała zjawisko doświadczania przez dzieci przemocy psychicznej – szczególnie tych w okresie wczesnoszkolnym. Sytuacja ta dotyczy rodziców, którzy w kontekście doświadczanych stresorów sytuacyjnych jako formę wywierania wpływu wybierają zachowania przemocowe. W aspekcie profilaktycznym istotne jest zwiększanie wiedzy o formach i skutkach stosowania przemocy psychicznej wobec dzieci, a także sposobach reagowania, osłabianiu funkcjonujących stereotypów oraz upowszechnianie pozytywnych wzorców rodzicielskich.

KONTAKT

Stowarzyszenie Moc Wsparcia

kontakt@moc-wsparcia.pl

Adrian Drdzeń 

+48 531 921 674

© Copyright 2017 Moc Wsparcia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie witryny: www.vertigo.digital

© Copyright 2017 Moc Wsparcia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie witryny: www.vertigo.digital