Bycie rodzicem to jedna z najpiękniejszych i najważniejszych ról życiowych. Jednak nawet najbardziej kochający i troskliwi rodzice odczuwają czasem frustrację i złość, poczucie bezradności. Rola rodzica stawia i będzie stawiać przed Tobą wiele wyzwań. Dziecko jest w pełni zależne od dorosłych i to oni głównie decydują o jakości doświadczeń swoich pociech.

Jeżeli jesteś rodzicem lub przygotowujesz się do tej roli i chciałbyś pogłębić swoją wiedzę i umiejętności, możesz skorzystać z oferty Stowarzyszenia Moc Wsparcia.

W zależności, od Twoich potrzeb i oczekiwań, proponujemy następujące formy pracy:

PRZYSTAŃ – Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi

Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Więzi jest specjalistycznym ośrodkiem świadczącym usługi z zakresu wsparcia psychologicznego i psychoterapii, jak również diagnozy psychologicznej. Wchodzi w skład struktur Stowarzyszenia Moc Wsparcia. W ramach działalności Centrum rodziny mogą skorzystać z następujących form wsparcia: interwencja kryzysowa, konsultacje indywidualne/rodzinne, wsparcie psychologiczne, psychoterapia indywidualną/rodzinną, diagnoza psychologiczną (głównie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka) oraz  diagnozę neuropsychologiczną i opiniowanie psychologiczne.

TRENING RELACJI W OPARCIU O ZABAWĘ i MATERIAŁ WIDEO

W ramach treningu oferujemy podstawę do budowania relacji z dzieckiem. Program jest oparty o teorię przywiązania Johna Bolwbiego i kontynuatorów jego myśli. Udział w treningu pozwala nie tylko na zwiększenie wiedzy na temat rozwoju i funkcjonowania relacji przywiązaniowej, często sprzyja budowaniu bliskości, pogłębieniu rozumienia dziecka i wzajemnej relacji. Zgłoszenia przyjmujemy od rodziców małych dzieci (0-3 lata).

PROFILAKTYKA w Krainie Świetlików

Kraina Świetlików to innowacyjny projekt profilaktyczny i edukacyjny skierowany do małych dzieci, ich rodziców i nauczycieli. Dzieci są zaproszone do niezwykłej podróży przez tajemniczą Krainę Świetlików, podczas której nie tylko poznają one głównych bohaterów przypowieści: Wróżkę, Pompona i Świetliki, ale przede wszystkim poznają niezwykły świat emocji – uczą się je rozpoznawać i konstruktywnie wyrażać, oswajają się zwłaszcza z emocjami trudniejszymi do przeżycia.

© Copyright 2017 Moc Wsparcia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie witryny: www.vertigo.digital

© Copyright 2017 Moc Wsparcia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie witryny: www.vertigo.digital