Trening relacji w oparciu o zabawę i materiał wideo

W ramach treningu oferujemy podstawę do budowania relacji z dzieckiem. Program jest oparty o teorię przywiązania Johna Bolwbiego i kontynuatorów jego myśli. Udział w treningu pozwala nie tylko na zwiększenie wiedzy na temat rozwoju i funkcjonowania relacji przywiązaniowej, często sprzyja budowaniu bliskości, pogłębieniu rozumienia dziecka i wzajemnej relacji. Zgłoszenia przyjmujemy od rodziców małych dzieci (0-3 lata).

© Copyright 2017 Moc Wsparcia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie witryny: www.vertigo.digital

© Copyright 2017 Moc Wsparcia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie witryny: www.vertigo.digital